בעסקת קומבינציה מוכר בעל הקרקע חלק מזכויותיו במקרקעין לקבלן ובתמורה מקבל דירות. יש לשנות את המצב כיום ולקבוע כי מועד התשלום של היטל השבחה בעסקת קומבינציה הוא מועד סיום בניית הבניין

לכתבה המלאה - לחצו כאן