בשנים האחרונות עושות הרשויות מאמצים רבים לעידוד וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, אך תכניות בודדות זוכות להבשיל מעבר לשלבי התכנון ולהגיע לכדי ביצוע.

במסגרת זו, מלווה המשרד עשרות פרויקטים לחיזוק ושיפור מבנים, תמ"א 38, תמ"א 38 (תיקון מס' 2), פינוי-בינוי/בינוי-פינוי, הוספת מרפסות שמש בבניינים קיימים ועוד.

בהתבסס על ניסיונם העשיר של שותפי המשרד בתחום התכנון והבניה ובליווי גורמים מוניציפאליים, מסייע המשרד ללקוחותיו בליווי הוצאתו לפועל של הפרויקט, תוך התגברות על האתגרים הכרוכים באישור תב"ע חדשה, ניהול ההתקשרות עם בעלי מקצוע, קבלת היתרים וקיום מגעים מול וועדות רלוונטיות ורשויות מנהליות, ולבסוף, פיקוח על רישום הזכויות של הדיירים בפרויקטים אלה.

בכך לוקח משרדנו חלק משמעותי בזירת ההתחדשות העירונית בישראל והוא נמנה על המשרדים הפעילים בישראל בתחום דינאמי ומורכב זה